Từ nay đến cuối năm bạn có người yêu mới không?

Từ đây tới cuối năm sẽ có rơi vào 2 trường hợp sau đây thứ nhất là vẫn duy trì với nhân vật hiện tại Cho dù là format mối quan hệ của bạn hiện giờ là gì là bạn đang quen người này Hay là bạn đang mập mờ từ đây đến cuối năm vẫn tiếp tục như vậy nha chưa có một cái gì gọi là một cái bước ngoặt để thay đổi lớn cho mối quan hệ của bạn cả

Bạn đang hạnh phúc bạn đang tận hưởng thì bạn vẫn như thế cho tới hết năm nay thì qua năm bắt đầu mới có những cái sự kiện đó Nó tác động để thúc đẩy mối quan hệ hoặc là để cho nhau bài học vân vân đo được cái năng lượng ra tới cuối năm thì không có người yêu mới rồi chỉ duy trì những gì hiện tại thôi ngoài ra ở đây Linda còn thấy có cái năng lượng của sự chỉnh sửa bố cục lại có thể bạn đã quen người này được một thời gian ha Nhưng mà mối quan hệ nó không có phát triển cho nên từ giờ tới cuối năm nay sẽ là khoảng thời gian gọi là chắp vá chỉnh sửa lại cái cách yêu cách tương tác sao cho nó phù hợp mà không còn đi theo những cái cảm xúc nhất thời nữa

Mà bắt đầu có những cái định hướng rõ ràng hơn và bắt đầu vào năm sau và Hình dung là từ trước giờ bạn yêu bạn quen người này là thiên về cái chuyện là bạn tận hưởng và bạn để cho cảm xúc của bạn phát triển một cách tự nhiên nhất ha Không có sự kiểm soát không có tính toán gì tương lai luôn á Nhưng mà vào giai đoạn cuối năm nay thì hai người bắt đầu ngồi lại và bắt đầu bàn bạc nha bàn bạc cho những cái dự tính lớn mà hai bạn sẽ bắt đầu vào năm sau mình cùng Rút them mấy lá bài nữa để coi dự tính gì nha

Từ bỏ những sự kiểm soát giữa bạn và người này có những sự khác biệt mà Bây giờ bạn đã nhận ra rồi một trong những sự khác biệt lớn nhất đó là sự khác biệt về quan điểm sống và có thể khác biệt về tôn giáo luôn nha Những cái yếu tố đó thì nó không có đủ lớn để có thể đánh sụp một mối quan hệ nhưng mà không thể không không thể phủ nhận là những cái sự khác biệt về quan điểm và tôn giáo nó có ảnh hưởng phần nào tới những cái định hướng và những cái mong muốn của hai bạn trong một mối quan hệ cho nên là qua năm thì mọi thứ sẽ hướng tới những điều tốt đẹp hơn thứ nhất là loại bỏ những cuộc sự kiểm soát giữa hai người rằng hai người bắt đầu cởi mở hơn

Và nói rõ cho nhau nghe định hướng của mỗi người cũng như những gì mà hai bên thích hay là hai bên ghét nó rõ ra hết lúc trước khi yêu nhau thì có thể còn hơi ngại vì chia sẻ những cái vấn đề này Nhưng mà mình thấy cuối năm nay sẽ đạt được tới cái mức độ là bây giờ tìm hiểu nhau cũng đã đủ một thời gian rồi giờ là lúc phải thẳng khác với nhau cái gì em chấp nhận được cái gì em không chấp nhận được em nói hết cho anh nghe đại loại cái cái tình huống nó sẽ là như vậy và tìm cách để khắc phục những sự khác biệt về tôn giáo có thể là bạn và họ sẽ bàn bạc rằng sau này kết hôn á thì bạn sẽ theo cái tôn giáo Trước giờ bạn theo hay là bạn đi theo tôn giáo của họ là đứa con sinh ra sẽ theo tôn giáo của ai đó có những cái sự bàn bạc lên Plan xa hơn cho tương lai mình thấy như vậy nha