Lâu ngày gặp lại bạn, họ nghĩ gì?

Họ cảm thấy rất là chán chường Có vẻ như những gì đã xảy ra giữa bạn và họ sự kết thúc của hai người là một sự kết thúc từng rất là tiêu cực cho nên khi họ gặp lại bạn họ cảm thấy họ bị ám ảnh nha bởi những gì đã từng xảy ra hoặc là bởi những câu nói những cái hành động Lúc trước nó vẫn còn Ám Ảnh ở trong tâm trí của họ

Và họ tôn trọng bạn có thể họ cảm thấy những gì đã xảy ra giữa hai người đó là chuyện đương nhiên cần phải xảy ra và bây giờ chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi bây giờ gặp lại nhau chỉ có thể dành cho nhau một lời chào một sự tôn trọng để mà giữ lại cái phong độ cuối cùng của họ mà thôi

Kiểu muốn show ra những cái cử chỉ đẹp để cho bạn dành cho họ một sự tôn trọng nhất định thì những gì đã trải qua

Và họ cảm thấy sợ mình không biết là ở bạn có một cái nguồn năng lượng nào đó mà những người bạn đã từng kết thúc đã từng chia tay người ta cảm thấy rất ám ảnh rất là cảm thấy sợ sợ ở đây không phải là tại vì bạn Hung Dữ ha Không phải là bạn làm áp lực gì mà người ta sợ mà người ta sợ đối diện nha mình nghĩ là người này đã từng làm lỗi với bạn rồi nè cho nên là vô tình gặp phải nhau ha Thì họ cảm thấy sợ lắm họ cảm thấy họ sợ là bạn sẽ bới móc lại những cái chuyện cũ để mà bạn trách bạn hờn hoặc bạn bắt lỗi

Họ là bạn phê bình bạn chỉ trích vì người này người này rất là sợ sợ là sợ phải đối diện đó nha Cho nên phần nhiều cái tụ bài này nè là đã từng chia tay trong sự im lặng im lặng lặng tránh nhau không dám gặp mặt nhau hoặc là người đó không có dám gặp mặt bạn nhưng mà vô tình đụng mặt thì tôn trọng chào bạn cái thôi nhưng mà cảm thấy sợ lắm và có thể Cái con đường mà đã vô tình gặp bạn đó người ta sẽ không có đi nữa đâu